Свържете се с нас info@lucullus-medical.com

Универсални превръзки

Универсални превръзки

Idealtex 14cm x 5m Idealtex 14cm x 5m
2,79 лв. с DPH
Idealtex 12cm x 5m Idealtex 12cm x 5m
2,29 лв. с DPH
Idealtex 10cm x 5m Idealtex 10cm x 5m
2,09 лв. с DPH
Idealtex 8cm x 5m Idealtex 8cm x 5m
1,69 лв. с DPH
Вал Idealast 12cm x 10m Вал Idealast 12cm x 10m
35,90 лв. с DPH
Вал Idealast 10cm x 10m Вал Idealast 10cm x 10m
27,90 лв. с DPH
Вал Idealast 8cm x 10m Вал Idealast 8cm x 10m
22,90 лв. с DPH
Вал Idealast 6cm x 10m Вал Idealast 6cm x 10m
16,90 лв. с DPH
Idealflex 20cm x 5m Idealflex 20cm x 5m
6,99 лв. с DPH
Idealflex 15cm x 5m Idealflex 15cm x 5m
6,19 лв. с DPH
Idealflex 12cm x 5m Idealflex 12cm x 5m
2,09 лв. с DPH
Idealflex 10cm x 5m Idealflex 10cm x 5m
1,89 лв. с DPH
Idealflex 8cm x 5m Idealflex 8cm x 5m
2,09 лв. с DPH
Idealflex 6cm x 5m Idealflex 6cm x 5m
3,19 лв. с DPH
Idealflex 20cm x 5m Idealflex 20cm x 5m
73,90 лв. с DPH
Idealflex 15cm x 5m Idealflex 15cm x 5m
61,90 лв. с DPH
Idealflex 12cm x 5m Idealflex 12cm x 5m
48,90 лв. с DPH
Idealflex 10cm x 5m Idealflex 10cm x 5m
37,90 лв. с DPH
Idealflex 8cm x 5m Idealflex 8cm x 5m
31,90 лв. с DPH
Idealflex 6cm x 5m Idealflex 6cm x 5m
24,90 лв. с DPH
Вал Idealast 12cm x 4m Вал Idealast 12cm x 4m
7,49 лв. с DPH
Вал Idealast 10cm x 4m Вал Idealast 10cm x 4m
7,49 лв. с DPH
Вал Idealast 8cm x 4m Вал Idealast 8cm x 4m
5,99 лв. с DPH
Вал Idealast 6cm x 4m Вал Idealast 6cm x 4m
9,19 лв. с DPH