Свържете се с нас info@lucullus-medical.com

Първа помощ

Първата помощ се оказва предимно от аматьори. В спешна ситуация не винаги е лесно да запазите хладнокръвие и да постъпите правилно. Ето защо е още по-важно да разполагате с подходящи консумативи за оказване на първа помощ. Комплектът за първа помощ в автомобила, добре оборудваната домашна аптека, малката аптечка за първа помощ при пътуване, туризъм или спорт могат изведнъж да станат много важни.

Cosmos фин 22 мм Cosmos фин 22 мм
4,69 лв. с DPH