Свържете се с нас info@lucullus-medical.com

Sterillium Гел чист с помпа 475ml

ИзберетеОбем:
18,90 лв. с DPH
15,75 лв. без ДДС
Куриер на адрес вторник, 23 април
30,90 лв.
Места за вземане понеделник, 29 април
17,90 лв.
Гаранция за най-ниска цена За този продукт гарантираме най-ниската цена на пазара.

Описание

Етанолов препарат за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце под формата на вискозен разтвор. Без аромати за чувствителна кожа. 

Вширокообхватна антимикробна активност срещу бактерии, гъбички и вируси
включително норовирусна активност по време на прилагането за хигиенна дезинфекция на ръце
повишена хидратация на кожата по време на нормална употреба
отлична устойчивост на кожата дори при продължителна употреба
има отличен незабавен ефект
без оцветители и аромати

Не е опасен.Много запалима течност и пари. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се пази от топлина, горещи повърхности, искри, открит огън и други източници на запалване. Да не се пуши. Съхранявайте контейнера плътно затворен. СЛЕД ПОКРИВАНЕ НА ОЧИТЕ: Внимателно изплаквайте с вода в продължение на няколко минути. Ако носите контактни лещи и това е възможно, отстранете ги. Продължете изплакването. Ако дразненето на очите продължава: потърсете медицинска помощ/грижа. СЛЕД ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете на ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/лекар. Изхвърлете съдържанието/контейнера в одобрено съоръжение за обезвреждане на отпадъци.

Параметри

EAN 4031678066810
MPN 9813971
Брой бройки 1 ks

Имоти

Обем 475 ml